کاربر گرامی، کارت شما پیش از استفاده نیاز به فعالسازی (Activation) دارد. لطفاً با توجه به نوع کارت خریداری شده، به صفحه ی راهنمای مربوطه رفته و کارت خود را فعال کنید.