به اطلاع کاربران محترم می رساند؛

از آنجایی که ارائه خدمات صدور و فعالسازی، شارژ و ...، مسترکارت های هدیه فیزیکی، هدیه مجازی و مسافرتی قابل شارژ، با نام های تجاری ezGyft, ezVirtual, safepay, ezTravel، توسط بانک عامل متوقف شده است، تا اطلاع ثانوی تهران کردیت کارت در این زمینه هیچگونه فعالیتی ندارد.


توجه: در صورت نیاز مبرم و ضروری به دریافت خدمات کارتهای ارزی بین المللی، می توانید از ویزاکارت قابل شارژ مسافرتی ارائه شده توسط تهران کردیت کارت استفاده فرمایید.

روی پنل اینترنت بانک مسترکارت ها می توانید موارد زیر را مشاهده و مدیریت کنید:

  • کارت های خریداری شده، بالانس نهایی و گردش موجودی، فریز کردن کارت و لود کردن شارژ روی مسترکارت ها
  • تراکنش های موفق و ناموفق، علت ناموفق بودن پرداخت(Declined & Pending)
  • شخصی سازی، تغییر بیلینگ آدرس(Billing Address)