مقایسه ویژگی مسترکارت ها

توجه: 

از آنجایی که ارائه خدمات صدور و فعالسازی، شارژ و ...، مسترکارت های هدیه فیزیکی، هدیه مجازی و مسافرتی قابل شارژ، با نام های تجاری ezGyft, ezVirtual, safepay, ezTravel، توسط بانک عامل متوقف شده است، تا اطلاع ثانوی تهران کردیت کارت در این زمینه هیچگونه فعالیتی ندارد.

توجه: در صورت نیاز مبرم و ضروری به دریافت خدمات کارتهای ارزی بین المللی، می توانید از ویزاکارت قابل شارژ مسافرتی ارائه شده توسط تهران کردیت کارت استفاده فرمایید.

ربات تلگرام ثبت سفارش
تلگرام وبسایت تهران کردیت کارت