south africa SAQA | Tehran credit card

انواع ویزا برای مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی

1. ویزای کاری عمومی General work visa

ویزای کاری عمومی، از رایج ترین و پر طرفدارترین ویزاهای کاری آفریقای جنوبی است. برای کسب این ویزا،لازم است متقاضی کار، یک شغل مناسب با مهارت های خود در کشور آفریقای جنوبی پیدا و کارفرما را برای استخدام خود متقاعد کند. سپس لازم است کارفرما ثابت کند که تمام تلاش خود را از طریق آگهی و تبلیغات عمومی و اعلام نیاز برای استخدام نیروی کار در آفریقای جنوبی به کار برده است، اما هیچ یک از شهروندان این کشور مایل به انجام آن کار نبوده اند. در مرحله بعدی لازم است کارفرما مدارک و سوابق کاری و مرتبط با شغل پیشنهاد شده ی متقاضی شغل را به ادارات مربوطه در آفریقای جنوبی ارائه نماید. پس از تائید شدن در این مرحله، اثبات مدارک بعدی تنها بر عهده ی متقاضی ویزای کار است. وزارت کار آفریقای جنوبی و اداره ی مدارک آفریقای جنوبی SAQA ، مراجع رسیدگی کننده و تصمیم گیرنده در خصوص صدور ویزای کار هستند. دارنده ی ویزای کار عمومی، به صورت نیمه وقت حق تحصیل داشته و پس از پنج سال زندگی در آفریقای جنوبی می تواند درخواست اقامت دائم بدهد.

2. ویزای مهارت های کاری Critical skills work visa

چند بار در سال، وزرات کشور آفریقای جنوبی لیستی از مهارت های لازم در روزنامه رسمی آگهی می کند، که در آن تخصص های کمیاب را مشخص می کند. برای دریافت این ویزا، لازم است ابتدا متقاضی مدارک و سوابق تحصیلی و کاری خود را به یکی از زبان های آفریقای جنوبی به صورت رسمی ترجمه نموده و به اداره ی مدارک آفریقای جنوبی SAQA ارسال نمایند و اقدام به کسب تائیدیه در خصوص مدارک تحصیلی و کاریِ خود و بررسی صلاحیت ها و امتیازات لازم برای شغل مورد نظر نماید. (دارا بودن دکترای تخصصی در رشته مورد نظر می تواند به تائید ارزشمند بودن مدارک، کمک به سزائی کند.) همچنین طبق قوانین مهاجرتی آفریقای جنوبی، دارنده ی این ویزا می تواند به محض صدور ویزای مهارت کاری، درخواست اقامت دائم بدهد. ویزای مهارت کاری 5 سال اعتبار دارد که تا 6 سال نیز قابل تمدید بوده و دارنده ی آن می تواند به صورت نیمه وقت، اقدام به تحصیل در آفریقای جنوبی نماید.

3. ویزای نقل و انتقال درون شرکتی Intra-company Transfer Work Visas

افراد شاغل در شرکت های چند ملیتی، که از شعبه ای به شعبه ی دیگر آن شرکت در آفریقای جنوبی منتقل می شوند، می توانند درخواست دریافت این ویزا را بدهند. ویزای درون شرکتی تنها برای چهار سال معتبر بوده و معمولاً هم امکان تمدید ندارد و لازم است حداقل ۶ ماه از شروع کار فرد متقاضی گذشته باشد. دارنده این ویزا می تواند به صورت پاره وقت، اقدام به تحصیل در آفریقای جنوبی نماید.

4. ویزای شرکت یا موسسه بازرگانی Corporate visas

بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند برای یافتن پرسنل متخصص و ارتباط بهتر با دنیای شغل مورد نظر، در کشوری دیگر به تاسیس شرکت اقدام کنند. برای دریافت این ویزا، لازم است شرکت نسبت به ارائه یک برنامه دقیق از منابع انسانیِ خود اقدام نموده و تعداد کارمندان مورد نیاز، مدت کار، میزان حقوق و مزایای آنان را تعیین کند. همچنین لازم است مدرکی برای اثبات اینکه هیچ یک از شهروندان آفریقای جنوبی قادر به انجام این کار نیستند و می بایست شخصی خارجی را برای انجام این کار استخدام نمود، ارائه گردد.

هزینه سیستم ارزیابی مدارک ساکا SAQA آفریقای جنوبی

SAQA خدمات ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی و خدمات مشاوره ای را طبق قانون چارچوب ملی مدارک ملی (NQF) ارائه می دهد. این خدمات به صورت غیر انتفاعی و بدون پرداخت مالیات خارجی ارائه می شود. تعرفه های پرداخت شده برای سرویس SAQA در ژانویه 2017 تنظیم شده و در تاریخ 9 مارس 2018 قیمت گذاری جدید شد. دسته بندی هزینه های SAQA به صورت زیر است:

ارزیابی: هزینه های ارزیابی برای اولین مدرک 160 راند ZAR آفریقای جنوبی، و برای سایر مدارک، به ازای هر یک 600 راند است. بررسی مدارک توسط SAQA سه ماه زمان خواهد برد.

درخواست بررسی مجدد: مرحله اول بررسی مجدد 175 راند ZAR آفریقای جنوبی، و برای مراحل دیگر 2000 راند ZAR آفریقای جنوبی، هزینه به همراه دارد. این هزینه ها در صورت وارد بودن در خواست، عودت داده می شود.

درستی به تائیدیه آنلاین: مجوز سه بار دسترسی به یک رکورد آنلاین، 100 راند ZAR آفریقای جنوبی هزینه دارد. این حق به فرد اجازه بررسی نتایج ارزیابی شده، که توسط SAQA به اشخاص ثالث که نیاز به اطلاعات دارند مانند کارفرمایان آینده نگر یا موسسات آموزشی ارسال می شود، را می دهد.