بعضی از دانشگاه های آمریکا و کانادا از دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دوره های ارشد یا دکترا را دارند، درخواست می کنند که مدارک تحصیلی دوره های قبلی خود را توسط مراکز ارزیابی مدارک که معروف ترین آنها، موسسه World Education Services به اختصار WES است، ارزیابی و ارائه دهند. همچنین افرادی که قصد مهاجرت با ویزای نیروی متخصص کانادا یا Federal Skilled Worker Program (فدرال اسکیل ورکر) دارند، لازم است مدارک تحصیلی خود را توسط موسسه WES ارزیابی و اقدام به دریافت تائیدیه تحصیلی نمایند.

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آمریکا یا کانادا را دارند ( و دانشگاه از آنها درخواست ارزشیابی مدارک توسط موسسات رسمی آمریکای شمالی نموده است) می بایستی به منظور ارزشیابی مدارک کانادا و همچنین ارزیابی مدارک تحصیلی آمریکا، پکیج Course by Course with GPA & course-levels را انتخاب کنند که در این پکیج نمره های تک تک واحدهای درسی کارنامه دانشجویان، بر مبنای نمره از صفر تا ۴ (که سیستم درجه بندی GPA آمریکایی یا کانادایی می باشد)، محاسبه و معدل گیری می شود. از طرفی متقاضیانی که قصد مهاجرت با ویزای کار به کانادا را دارند می بایستی پکیج Document-by-Document Evaluation را انتخاب نمایند.
پرداخت هزینه ارزیابی مدارک WES | تهران کردیت کارت
نکته مهم: هزینه بررسی و ارزیابی مدارک با توجه به موارد مختلفی همچون کشور مقصد (آمریکا یا کانادا) و هدف ویزا (ادامه تحصیل یا مهاجرت کاری) متفاوت می باشد. برای ارزیابی مدارک توسط WES لازم نیست اصل مدارک برای این موسسه فرستاده شود، زیرا این موسسه هیچ مدرکی را باز نمی گرداند.

مواردی که باید در ارسال مدارک برای موسسه ارزیابی WES مد نظر قرار گیرند:
1- ارسال کپی رنگی ریز نمرات و کپی رنگی ترجمه ریزنمرات
2- ارسال کپی رنگی دانشنامه و کپی رنگی ترجمه دانشنامه

دقت داشته باشید که حتما باید مدارک در پاکت پستی انگلیسی دانشگاه صادر کننده مدرک قرار گرفته و به آدرس موسسه ارزشیابی WES ارسال گردند.

راهنمای اقدام به  ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط WES

مراحل ثبت نام و اقدام برای ارزشیابی مدارک تحصیلی برای کشورهای کانادا و آمریکا به قرار زیر است:
1. در ابتدا وارد سایت WES شده و با توجه به کشور مقصد مورد تقاضا یکی از موارد را انتخاب کنید. برای نمونه کشور آمریکا را انتخاب می کنیم.

ثبت نام WES | تهران کردیت کارت

2. در ادامه لازم است، اقدام به تهیه حساب کاربری نمود.

ثبت نام موسسه ارزیابی مدارک WES | تهران کردیت کارت

3. در ادامه لازم است اطلاعات شخصی وارد گردد.

ثبت نام موسسه ارزیابی مدارک WES | تهران کردیت کارت

4. در این مرحله لازم است دلیل درخواست مشخص شود. لازم است برای درخواست تحصیلی Education و برای مهاجرت Immigration را انتخاب نمود.

ثبت نام موسسه ارزیابی مدارک WES | تهران کردیت کارت

5. برای نمونه درخواست تحصیلی برای ادامه تحصیل در دوره های آموزش عالی انتخاب گشته و اطلاعات دانشگاه های قبلی پر می گردد.

پرداخت ثبت نام WES | تهران کردیت کارت

6. پس از انتخاب دوره تحصیلی، سال شروع و پایان و دریافت مدرک و ... به مرحله تعیین آدرس میرسیم. در این مرحله دانشگاه هایی که باید مدارک ارزیابی شده از WES ارسال شوند، انتخاب می گردند.

پرداخت هزینه WES | تهران کردیت کارت

7. در بخش Add Recipients دانشگاه مورد تقاضا و دپارتمان مورد نظر برای ارسال ارزیابی موسسه wes را انتخاب می کنیم. در اینجا برای نمونه Philadelphia انتخاب گردیده است.

هزینه ثبت نام موسسه ارزیابی وس | تهران کردیت کارت

8. نوع ارسال مدارک ارزیابی شده را انتخاب کرده و ادامه می دهیم.

هزینه ثبت نام موسسه ارزیابی وس | تهران کردیت کارت

9. سپس نوع تحویل به دانشگاه و نوع پیگیری آنها را تعیین می کنیم.

هزین ارزیابی مدارک تحصیلی وس | تهران کردیت کارت

10. در این مرحله نوع مدارک ارسالی برای ارزیابی به موسسه WES تعیین می گردد. همچنین در پایان مشخص می کند که بهتر است به چه شیوه ای ارسال مدارک انجام گیرد.

هزینه ارزیابی مدارک WES | تهران کردیت کارت

11. در این مرحله لازم است، موارد ارسالی تا این زمان را تائید نموده و تیک های Applicant Acknowledgements را می زنیم.

پرداخت ارزیابی مدارک اسکیل وورکر | تهران کردیت کارت

12. در این مرحله، هزینه ها مشخص گردیده و لازم است نوع پرداخت مشخص گردد. ( برای پرداخت از ایران لازم است نوع پرداخت، کردیت کارت انتخاب گردد.)

پرداخت ارزیابی مدارک اسکیل ورکر

13.با وارد نمودن اطلاعات کارت می توان به راحتی هزینه های بررسی و ارزیابی مدارک را پرداخت نمود.

پرداخت ارزیابی مدارک اسکیل وورکر ویزاکارت

نحوه پرداخت هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط WES

هزینه های ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط WES را می توان به صورت آنلاین و به کمک مستر کارت و یا ویزا کارت پرداخت نمود. تهران کردیت کارت می تواند با روشهای زیر در پرداخت هزینه های ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط WES همراه شما باشد:

1- شما می توانید با خرید هر یک از محصولات تهران کردیت کارت شخصا اقدام به پرداخت هزینه های ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط WES کنید.

2- همچنین شما می توانید با ثبت سفارش پرداخت آنلاین ارزی اقدام به پرداخت هزینه های ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط WES کنید. در این حالت سفارش شما توسط کارشناسان خبره پرداخت در سریع ترین زمان و ارزانترین کارمزد پرداخت، انجام می گیرد.