5- پرداخت هزینه خرید از وبسایت های خارجی

ربات تلگرام ثبت سفارش
تلگرام وبسایت تهران کردیت کارت