ویزا کارت های مسافرتی قابل شارژ که توسط تهران کردیت کارت ارائه می شود، به صورت فعال شده تحویل کاربر داده می شود و مشتری می تواند بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار می گیرد، وارد پنل بانکی آنلاین، بشود و کارت خود را مدیریت کند.