در فرآیند اپلای برای دانشگاه های خارجی، لازم است که فرد متقاضی هزینه های پرداخت کند که عمده این هزینه ها برگشت ناپذیر یا به اصطلاح (Non-refundable) است. در برخی موارد دانشگاه مورد نظر علاوه بر هزینه هایی مثل؛ اپلیکیشن فی، هزینه خوابگاه، هزینه شهریه ( Tuition Fee )، هزینه پستی و ارسال مدارک، هزینه ی دیگری با عنوان هزینه دیپازیت فی یا ادمیشن فی ( Deposit fee / Admission fee ) درخواست می کنند که بایستی توسط متقاضی از طریق درگاه های ویزا کارت و مستر کارت، اکانت پی پال PayPal، درگاه فلای وایر FlyWire پرداخت شود.

منطق درخواست این مبلغ توسط دانشگاه این است که فرد متقاضی در بازه ای که برای دانشگاه A، اپلای می کند به احتمال زیاد برای دانشگاه های دیگر نیز اپلیکیش فرم نیز پر کرده است. دانشگاه مذکور برای اینکه مطمئن باشد متقاضی مصمم به تحصیل و حضور در دانشگاه A را دارد، از وی این درخواست را می کند و بعد از تکمیل فرآیند پذیرش و حضور وی در دانشگاه، در حین ورود یا در طول ترم های ابتدایی تحصیل، مبلغ را به دانشجو عودت می دهد. ماهیت ادمیشن فی، بیعانه است به عنوان هزینه برگشت پذیر(refundable) قلمداد می شود ولی در موارد بسیار معدود، این هزینه برگشت داده نمی شود که این موضوع در مراحل قبل از پرداخت هزینه به اطلاع متقاضی رسانده می شود.
پرداخت دیپازیت فی | تهران کردیت کارت

برای آشنایی با خدمات تهران کردیت کارت در زمینه انواع پرداخت های دانشجویی، صفحه خدمات اپلای و پیمنت ارزی دانشجویی را مشاهده نمایید.  قابل توجه است که پرداخت هزینه دپوزیت فی مشابه سایر هزینه های دانشجویی بوده و توسط تیم پرداخت تهران کردیت کارت با کمترین کارمزد و در اسرع وقت قابل پرداخت است.